Din byggmester, snekker og tømrer på Fosen

Vi har 8 ansatte som representerer en lang og bred kompetanse innenfor byggebransjen.

Vi har sikret oss gunstige avtaler med tanke på leveranser av byggevarer. Dette vil komme våre kunder tilgode.

Vi fortsetter ellers det gode samarbeidet vi har hatt tidligere med lokale levernadører av andre hådntverkstjenester.

Går du med byggeplaner, om det er nybygg eller oppussing, ta kontakt med byggmester Einar Lyshaug.

Vi dekker hele Fosen, med hovedvekt på Rissa, Bjugn og Ørland.

Totalentreprise

Byggmester Einar Lyshaug AS har satset på totalentrepriser.
For de fleste byggherrer liten eller stor så vil en totalentreprise forenkle byggeprosessen.

Totalentreprise er et bygge- eller anleggsarbeid der vi som entrepenør i vår avtale med deg som byggherre påtar oss både prosjektering og utførelse.

Totalentreprise kombinerer vi ofte med generalentreprise: I såfall påtar vi oss å ha alle andre entreprenører i prosjektet som våre underentreprenører, det vil si at du som byggherren bare har kontrakt med oss.

Dette gjør din situasjon som byggherre langt enklere du har bare en entreprenør å forholde deg til.

Vi tillater oss å sitere forbrukerentreprise.no på hva de mener om dette med å stå ansvarlig for prosjektet som forbuker:

Et annet forhold det er grunn til å advare mot er byggherrestyrte byggeprosjekter, dvs. prosjekter hvor forbrukeren skal stå for koordineringen av flere sideentreprenører og kanskje levere deler av prosjekteringen selv.

Forbrukere tror at det er mye penger å spare på å organisere byggeprosjekter slik og overvurderer ofte sine forutsetninger for å gjennomføre sin del av oppgavene. Det er all grunn for entreprenøren å veilede og advare mot denne type organisering. Det blir fort dyrere for forbrukeren (tillegg, endringer og forsinkelser) og entreprenøren kan oppleve tap på grunn av redusert produksjon det er vanskelig eller umulig å få forbrukeren til å betale.

Velger forbrukeren en slik organisering av entreprisene, må entreprenøren ta høyde for at det kan oppstå forsinkelser, plunder og heft det er vanskelig å ta inn gjennom krav om tillegg. Denne økte risiko for entreprenøren bør kompenseres gjennom et noe høyere avtalt påslag.

Hus

Går du med planer om å bygge «drømmehuset» eller skal du «bare» bygge deg en bolig? Ta kontakt med oss

Vi er opptatt av å bygge solide hus som har løsninger og utsende som du vil ha.

Med mer enn 40 års erfaring som byggmester/tømrermester vet vi at kundene har ulik smak og forskjellige behov.

Les mer

Fritidsbolig/hytter

Går du med planer om å bygge «drømmehytta». Ta kontakt med oss.

Vi er opptatt av å bygge solide fritidsboliger/hytter som har løsninger og utsende som du vil ha.

Med mer enn 40 års erfaring som byggmester/tømrermester vet vi at kundene har ulik smak og forskjellige behov.

Les mer

Garasje

Går du med planer om å bygge garasje i en eller to etasjer? Ta kontakt med oss.

Vi er opptatt av å bygge solide «hus» til bilen som har løsninger og utsende som du vil ha.

Med mer enn 40 års erfaring som byggmester/tømrermester vet vi at kundene har ulik smak og forskjellige behov.

Les mer

Næringsbygg

Går du med planer om å sette i gang med et næringsbygg? Det være seg forretningsbygg, barnehage eller annen type bygg.

Går du med planer om å bygge ut et større eller mindre areal med boenheter av ulike typer?

Planene er på idestadiet eller er ferdig utviklet?

Les mer

Ta kontakt med oss – så kan vi sammen se på ditt prosjekt. Det er mange faktorer som er viktig å tenke på når man skal bygge sammen nytt med eksisterende bygg.

I årenes løp har vi tilegnet oss bred kunnskap om det å bygge sammen nytt og gammelt. Denne kompetansen bruker vi i vår tegning og prosjektering, med fokus på byggets utvendige og innvendige utforming. Dette sikrer deg et godt sluttresultat.

Rehabilitering / Restaurering

Trenger du å få utført rehabilitering av hus?

Dette er en omfattende prosess som krever overblikk, kompetanse og grundighet. Vi prioriterer dette meget høyt. Dersom du velger oss til å stå for rehabiliteringen av ditt hus kan du forvente en pålitelig aktør som jobber etter de høyeste standardene på området.

Rehabilitering av hus foregår på dine premisser. Vi setter alltid kundens behov og ønsker i sentrum for våre aktiviteter slik at vi kan produsere prikkfrie resultater – hver gang. Vi har over 40 års erfaring, og vi har opp gjennom tiden utført rehabilitering av hus for en lang rekke fornøyde kunder.

Vi har alle de nødvendige godkjenninger. Alle våre håndverkere har stor faglig stolthet og holder fagkunnskapen oppdatert.

Har du spørsmål vedrørende rehabilitering av hus er det bare å ta
kontakt med oss på telefon 915 15 021, pr e-post eller via kontaktskjemaet.